Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Också Lahtis och Jyväskylä kommer med i det digitala ekosystemet. Kommunförbundet har slutit ett samarbetsavtal med DigiOne, den digitala plattform som används i grundskolorna och gymnasierna. När projektet lanserades i november i fjol var Esbo, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vanda med, tillsammans

Utskottet har dragit vissa slutsatser, men styrelsemedlemmarna ska ännu höras. Frågan om huruvida Kårkulla samkommuns styrelse åtnjuter fullmäktiges förtroende eller inte får inte ett svar i mars, trots att mandatperioden för utskottet som utrett ärendet har löpt ut. Det var i februari som Kårkullas

Utskottet har dragit vissa slutsatser, men styrelsemedlemmarna ska ännu höras. Frågan om huruvida Kårkulla samkommuns styrelse åtnjuter fullmäktiges förtroende eller inte får inte ett svar i mars, trots att mandatperioden för utskottet som utrett ärendet har löpt ut. Det var i februari som Kårkullas