Aktuellt

På denna sida finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Vad har de många försöken att reformera kommunsturkturen i Finland inneburit för den mottagande parten, det vill säga kommunerna själva? I forskningsprogrammet ARTTU 2 har kommunerna själva fått komma till tals. Resultatet finns nu tillgängligt i den färska rapporten Forskarperspektiv på

Vad har de många försöken att reformera kommunsturkturen i Finland inneburit för den mottagande parten, det vill säga kommunerna själva? I forskningsprogrammet ARTTU 2 har kommunerna själva fått komma till tals. Resultatet finns nu tillgängligt i den färska rapporten Forskarperspektiv på

I kväll kl. 18.00 samlas fullmäktige i Närpes och Kaskö för att besluta om de två städerna ska gå ihop eller inte. Utgången är osäker in i det sista. Stadsstyrelsen i Kaskö stödjer en sammanslagning med Närpes, ett beslut som tillkom i en jämn omröstning (3 – 4). Men det är stadsfullmäktige som

Det blir ingen sammanslagning av städerna Närpes och Kaskö. Fullmäktige i Kaskö sade på måndag kväll nej till sammanslagning med en rösts övervikt. I Närpes röstade majoriteten av fullmäktige däremot ja. För att en sammanslagning av de två städerna skulle ha gått vidare, borde både Kaskös och Närpes

Det blir ingen sammanslagning av städerna Närpes och Kaskö. Fullmäktige i Kaskö sade på måndag kväll nej till sammanslagning med en rösts övervikt. I Närpes röstade majoriteten av fullmäktige däremot ja. För att en sammanslagning av de två städerna skulle ha gått vidare, borde både Kaskös och Närpes

Det blir ingen sammanslagning av städerna Närpes och Kaskö. Fullmäktige i Kaskö sade på måndag kväll nej till sammanslagning med en rösts övervikt. Omröstningen föregicks av två omröstningar om jäv. I Närpes röstade majoriteten av fullmäktige däremot ja. För att en sammanslagning av de två städerna

Skattesatsen i Lovisa år 2020 är 20,25 procent. Stadsfullmäktige fattade beslutet efter ett förändringsförslag som godkändes efter omröstning med rösterna 20-14. Stadsstyrelsen förslag var att behålla inkomstskattesatsen på 19,75 procent, men fullmäktige beslöt att höja och gick därmed emot

Tom Holmroos har valts till den nya tjänsten som informationsdirektör vid Kommunförbundet. Han har tidigare fungerat som sakkunnig i digitala frågor, kundorienterade tjänster och tjänsteutveckling på förbundet. Nu ska han arbeta med samma frågor, men ur ett bredare Kommunförbundsperspektiv. –

Närmare hälften av Finlands kommuner har redan slagit fast nästa års skattesatser. Kommunerna ska meddela sina skattesatser för år 2020 till Skatteförvaltningen senast den 18 november. Av de 140 kommuner som hittills har behandlat nästa års inkomst- och fastighetsskattesatser har 22 beslutat höja

I december är det igen dags för en uppdatering i förskottsuppbörds- och pensionsfrågor. Kommunförbundets långvariga samarbetspartner och expert på skattefrågor Karl-Johan Sigfrids drar förskottsuppbördsdelen. Kommuntorgets utbildningsteam ställde några frågor till Kalle: Vad är det viktigaste och

E-post, sms och fysiska besök. Under pågående poststrejk använder kommunerna sig av alternativa kanaler för att komma i kontakt med sina invånare och kunder. I Lappträsk i östra Nyland ställer poststrejken inte till med några större svårigheter. Kommunen gick för över fem år sedan över till