Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Fler uppgifter för kommunerna och regeringen lovar full kompensation. Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen hittar både goda och dåliga nyheter i det regeringsprogram som Antti Rinne (SDP) presenterade i måndags. – Regeringen har lovat korrigeringar i statsandelarna och i

Det nya regeringsprogrammet ger kommunerna nya uppgifter inom bl.a. vård, småbarnspedagogik, utbildning och sysselsättning. Den goda nyheten är löftet om att varje ny uppgift som påverkar kommunernas ekonomi, också ska kompenseras till hundra procent. I dag publicerades rödmylleregeringens

Kostnadskalkyler förklarar inte allt. Vårdkvalitet uppstår när människor möts. I Pargas känner vårdpersonalen sina patienter och kommunikationen sker smidigt på två språk. En erfaren personal som brinner för sitt jobb, men hur länge räcker personalen till? Institutet för hälsa och välfärd utförde en

Hur väl rimmar 18 landskap ihop med starka städer och frivilligt samarbete på kommunbasis? I Nyland hoppas man att den kommande regeringen inte lämnar kommunerna utanför anordnandet av vården. Förra veckan meddelade regeringssonderare Antti Rinne att vårdreformen ska bygga på 18 självstyrande

Valdeltagandet i EU-valet var högst i Grankulla bland de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. På nationell nivå steg valdeltagandet jämfört med föregående EU-val. Valdeltagandet i hela landet låg på 42,7 procent, jämfört med 39 procent för fem år sedan. Högst var valdeltagandet i Helsingfors valkrets

”Ryggradslös, självgod, korrumperad idiot. Stolpskott, kärring, luder, batikhäxa och madrass.” Hotet och hatet mot förtroendevalda ökar. Anmäl, uppmanar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som bekämpar hatet med kunskap och utbildning. En fjärdedel av de förtroendevalda i Sverige har blivit

De finländska kommunernas sammanlagda lånebörda är uppe i 35 miljarder euro, om man inkluderar de kommunägda koncernerna. Skulden har ökat dramatiskt de senaste årtiondena, oavsett världsekonomins tillstånd. Björn Sundell , omvärldsanalytiker och ekonomijournalist, tidigare vid HBL och tankesmedjan

Från den första april 2019 trädde lagen om webbtillgänglighet i offentliga digitala tjänster i kraft. Eller som den egentligen heter – Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster . Lagen gör det obligatoriskt för kommunerna att erbjuda webbtjänster som är tillgängliga. Vad betyder då