Pressrum

I pressrummet finner du Kommunförbundets pressmeddelanden och nyheter och aktuell information från Kommunförbundskoncernen.

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Internationella dagen mot korruption infaller den 9 december varje år. Dagen är en av FN:s internationella temadagar. Vad vet du om korruption? Testa Kommuntorgets korruptionsquiz. För några veckor sedan blev den klar, Kommunförbundets tjugo sidor tjocka manual Korruption och etik i kommunen. Läs

Utklastet till fusionsavtal mellan Korsholm och Vasa presenterades är klart. Enligt Vasabladet blir Vasas stadsdirektör Tomas Häyry stadsdirektör i den nya kommunen. Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg föreslås blir direktör för utvecklingsverksamheten. I utkastet till fusionsavtal öppnar man
Författare

Sambyggnad av samhällstekniska system har diskuterats redan i decennier och har också förekommit länge. Det har ändå oftare varit fråga om enskilda kommuner och projekt än långsiktig, gemensam och allmänt tillämpbar praxis. Verksamheten baserar sig på lagen om sambyggnad och samutnyttjande av

Skolmatens kvalitet kan höjas utan att kommunerna behöver satsa mera pengar på maten. Skolmåltiden firade sitt 70-årsjubileum på Hanaholmen. Seminariet arrangerades av ELO-säätiö, SLC och Finlands svenska Marthaförbund i samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet och kulturcentrum Hanaholmen.
Författare

Kommunerna köper underentreprenader och hyresarbete med skattemedel. De är rätt betydande beställare som genom sin verksamhet också föregår med exempel för företagen. Man kan alltså förmoda att kommunerna sköter sitt beställaransvar, som också syftar till att motarbeta grå ekonomi, på ett

Finlands ordförandeskap i människorättsorganisationen Europarådet har börjat. Det första som står på agendan är Rysslands obetalda medlemsavgifter. Finland fungerar som ordförande i Europarådets högsta beslutande organ, ministerkommittén, från den 21 november till 17 maj 2019. Strax därefter följer

Avgiftsfri småbarnspedagogik leder inte automatiskt till att flera barn går på dagis. Ordnandet av servicen kan också bli ett problem på grund av kostnaderna. Detta framgår ur en kartläggning som Kommunförbundet låtit göra. Kommunförbundet frågade alla 19 kommuner som deltar i försöket med

Åbo säljer åtta äldreboende- och vårdfastigheter till det svenska bolaget Hemsö för 130 miljoner euro. Stadsfullmäktige godkände försäljningen efter omröstning med rösterna 43 mot 20 i måndags. Vänsterförbundet , Kristdemokraterna, Centern och De blå motsatte sig försäljningen liksom delar av De