Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Budgetförslagets nedskärningar i den sociala tryggheten belastar kommunekonomin

Regeringens planer på nedskärningar i sociala förmåner försvagar kommunernas ekonomi med 80–100 miljoner euro per år. Kostnaderna stiger ytterligare om förmånstagarna inte hittar arbete så som regeringen tänkt sig.

lateral-image-right

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Blogg

Evenemang

26.9.

Hållbart ledarskap i offentlig sektor: vägen till tryggt och tillåtande arbetsklimat.

Hållbarhet är ledordet i allt under de kommande åren: Hållbart klimat, hållbara konsumtionsvanor och också hållbara relationer. Den offentliga sektorn genomgår reform på reform och det kräver ett internt ledarskap som kan förebygga och hantera kriser.

27.9.
undervisning och kultur

Hur mycket ska mammor och pappor engagera sig i barnens skola och lärarens arbete? Hur långt sträcker sig lärarens ansvar för elevens skolframgång?

I Kaffe med Uffe den 27 september diskuterar vi föräldrarnas och lärarnas olika – och gemensamma? – roller och gränsdragningar.

27.9.
Helsinki
juridik

Evenemanget samlar bildningsdirektörer från hela Svenskfinland. Under dagen får du höra intressanta talturer av experter och nätverka med kollegor.

Publikationer

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss