Ingångssida

Regeringen insåg sitt ansvar för finansieringen av basservicen – överföringen av sysselsättningstjänsterna till kommunerna välkomnas

Kommunförbundet förhåller sig försiktigt positivt till att regeringen vid ramförhandlingarna och halvtidsöversynen mestadels verkar ha lyckats hålla fast vid sina utfästelser till kommunerna.

lateral-image-right

Årsberättelse 2020: Undantagsåret lyfte fram kommunernas och Kommunförbundets betydelse

År 2020 påverkades var och en av oss på ett övergripande sätt av den globala coronapandemin. Samtidigt accentuerades och synliggjordes kommunernas roll för tryggandet av människors välfärd och upprätthållandet av samhällets funktioner.

lateral-image-left
Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet 2021

Kommunalvalet förrättas den 13 juni 2021. Kommunalvalet är ett val där närdemokratin står i fokus. I valet påverkar kommuninvånarna vem som ska representera dem i kommunens beslutsfattande organ. Kommunen skapar grunden!

lateral-image-right

Kommunpolitikern -tjänsten har öppnats

Kommunpolitikern är en ny tjänst för de förtroendevalda. Tjänsten erbjuder kunskaper och färdigheter som stöd för beslutsfattandet i kommunerna. Den digitala tjänsten uppdateras kontinuerligt och innehåller ett stort antal utbildningspaket, information, nyheter och diskussion.

lateral-image-left

Tjänster på svenska

Kommunförbundet betjänar sina medlemmar på finska och svenska. Bekanta dig med vår svenska service!

lateral-image-right

Hae lisää