Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Onödiga normer ska bort: Kom med och luckra upp normerna!

Regeringen har hört kommunerna: under denna regeringsperiod ska normer som orsakar stelhet i den kommunala verksamheten avvecklas. Det innebär större flexibilitet för kommunerna att sköta saker lokalt på bästa möjliga sätt.

lateral-image-right

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Blogg

Evenemang

12.12.

Kom med på utbildningen för att höra med om det aktuella om det aktuella inom inkomstbeskattningen och arbetsgivaravgifterna.

12.12.
samhälle och miljö
Julkiset hankinnat

”Här är ju alla välkomna? -   för mera inkludering i kommunens tjänster och verksamhet”

Det är lätt att tänka att för att kommunen riktar sig till alla och har service för alla, så är den automatiskt inkluderande. Men forskning visar att denna upplevelse inte delas av många av våra minoriteter i kommunen. Under denna fortbildning kommer du att ge möjighet att reflektera över hur er kommun kunde bli mer inkluderande, utan att det alltid behöver kosta mera. Det kräver självreflektion och tydliga mål om vart vi är på väg. Fortbildningen kommer att handla om hur vi får syn på och aktivt förändrar

Publikationer

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss