Kommunförbundet är städernas och kommunernas sakkunniga bundsförvant

Städerna och kommunerna skapar förutsättningar för invånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att städerna och kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Kommunförbundet vill diskutera 92 förslag till normavveckling som kan spara över 200 miljoner euro

En uppluckring av dessa 92 normer skulle ge flexibilitet i produktionen av tjänster och ekonomiska besparingar, men också underlätta det administrativa arbetet och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft.

lateral-image-left

EU-valet är ett kommunalval

Kommunerna verkställer en väsentlig del av EU:s politik och lagstiftning. Hur EU:s politik utfaller beror därför i hög grad på kommunerna. I Europaparlamentsvalet i juni avgörs EU:s politiska kurs för de kommande fem åren, en kurs som påverkar våra kommuner. Därför är EU-valet ett kommunalval.

lateral-image-right

Blogg

Evenemang

5.9.
undervisning och kultur

Finlands Kommunförbund ordnar i samband med projektet nätverksbaserade grundskolor ett riksomfattande och avgifsfritt seminarium. 

10.9.
information och digitalisering

Välkommen till digifikat i september! Dagens tema är laserskanning. Detta är inte science fiction, utan ett exempel på hur de fysiska världen kommer närmare den digitala, då vi samlar in stora mängder data om den fysiska världen och bygger en digital modell. Men hur funkar det i praktiken? 

18.9.
19.9.
Helsingfors
ekonomi
demokrati och deltagande
juridik
undervisning och kultur

Kommunmarknaden erbjuder än en gång mångsidig och aktuell information under två dagar. Kommunmarknaden är årets största forum för hela kommunsektorn, och en riktig idéspruta.

Publikationer

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss