Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

EU-valet är ett kommunalval

Kommunerna verkställer en väsentlig del av EU:s politik och lagstiftning. Hur EU:s politik utfaller beror därför i hög grad på kommunerna. I Europaparlamentsvalet i juni avgörs EU:s politiska kurs för de kommande fem åren, en kurs som påverkar våra kommuner. Därför är EU-valet ett kommunalval.

lateral-image-left

Evenemang

23.4.

Du som varit i arbetslivet en längre tid har tendens att trivas i din anställning och uppnå positiva resultat. Du har skaffat dig en unik kompetens och erfarenhet som du önskar fortsätta bidra med fram till pensionsåldern. Samtidigt märker du kanske att du inte kan upprätthålla samma energinivå som under dina yngre dagar.
Även om du inser att detta är en naturlig process, kan du emellanåt uppleva oro gällande huruvida du kommer att kunna upprätthålla samma tempo, samt hur du ska kunna utveckla dig inom ditt expertisområde.

24.4.
demokrati och deltagande

Om några veckor är det val i Europa. I Finland arrangeras Europaparlamentsvalet söndagen den 9 juni. Vad går valet ut på? Vilka frågor är viktiga? Hur går valdebatten? Varför ska man rösta?

24.4.
juridik

Diskussionen kring skolans digitalisering, nu i termer av till exempel mobiltelefoner, AI, sociala media och digitala läromedel, går igen het. Under den här utbildningen lyfter vi fram de frågor som är aktuella just nu ur både nationellt och internationellt perspektiv, och diskuterar dem utgå-ende från läroplansskrivningar om digital kompetens, forskningsresultat och juridiska aspekter.

Målet med utbildningen är att ge deltagarna färdigheter och kunskap att diskutera och hantera denna typ av frågor, för att säkerställa att elevernas rättigheter respekteras och främjas i skolans digitala

Publikationer

Bygglagen och byggnadstillsynen

Bygglagen och byggnadstillsynen

Lagpaketet om byggande träder till största del i kraft 1.1.2025 efter år av beredningsarbete. Denna handledande publikation förklarar olika delar av lagpaketet. Publikationen fokuserar i synnerhet på centrala frågor ur den offentliga byggnadstillsynens perspektiv.
Läs publikationen

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss