Kommunförbundet är städernas och kommunernas sakkunniga bundsförvant

Städerna och kommunerna skapar förutsättningar för invånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att städerna och kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Kommunförbundet vill diskutera 92 förslag till normavveckling som kan spara över 200 miljoner euro

En uppluckring av dessa 92 normer skulle ge flexibilitet i produktionen av tjänster och ekonomiska besparingar, men också underlätta det administrativa arbetet och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft.

lateral-image-left

EU-valet är ett kommunalval

Kommunerna verkställer en väsentlig del av EU:s politik och lagstiftning. Hur EU:s politik utfaller beror därför i hög grad på kommunerna. I Europaparlamentsvalet i juni avgörs EU:s politiska kurs för de kommande fem åren, en kurs som påverkar våra kommuner. Därför är EU-valet ett kommunalval.

lateral-image-right

Evenemang

19.6.
invandring och kulturell mångfald

I sommar firas igen Pride runt om i Finland och världen. Det ger oss en utmärkt anledning att reflektera och diskutera om vad mångfald betyder i kommunerna och vad det betyder för kommunen att ha ett mångfaldsarbete.

5.9.
jämställdhet

Att ha grundläggande ekonomiskt kunnande är allt viktigare för kommunala tjänsteinnehavare. För att klara av de uppgifter som budgetansvaret innefattar krävs det kunnande om ekonomi inom den offentliga sektorn. Anmäl dig nu till denna utbildning, för att lära dig de vanligaste budgetprocesserna som tjänsteinnehavarna kan behöva i sitt arbete!

5.9.
undervisning och kultur

Finlands Kommunförbund ordnar i samband med projektet nätverksbaserade grundskolor ett riksomfattande och avgifsfritt seminarium. 

Publikationer

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss