Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Budgetförslagets nedskärningar i den sociala tryggheten belastar kommunekonomin

Regeringens planer på nedskärningar i sociala förmåner försvagar kommunernas ekonomi med 80–100 miljoner euro per år. Kostnaderna stiger ytterligare om förmånstagarna inte hittar arbete så som regeringen tänkt sig.

lateral-image-right

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Kommunerna får nya och efterlängtade verktyg för att öka livskraften och främja sysselsättningen när arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna i början av 2025. Kommunförbundet ger stöd och råd i förnyelsen.

lateral-image-left

Blogg

Evenemang

3.10.
samhälle och miljö

Utbildningen behandlar jävsreglerna i förvaltningslagen som en del av objektivitetsprincipen. Vem omfattas av jävsreglerna; när är en beslutsfattare jävig; vad innebär jäv och vad kan vara följden av att en jävig person deltagit i beslutsfattandet? Dessa är frågor som tas upp i utbildningen som på ett systematiskt sätt behandlar bestämmelserna om jäv i förvaltningslagen men som också tangerar vissa andra aspekter av objektivitetsprincipens betydelse i förvaltningen.

4.10.
ledarskap och utveckling

Har du utmaningar då det gäller klientavgifter inom socialvården, familjevården, äldreomsorgen eller handikappservicen? Denna informativa halvdag online är planerad för socialservicechefer, socialarbetare, byråsekreterare, kanslister, ekonomichefer, administratörer och andra som arbetar med klientavgiftslagen och -förordningen. Välkommen med på denna utbildning.

Publikationer

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss