Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

EU-valet är ett kommunalval

Kommunerna verkställer en väsentlig del av EU:s politik och lagstiftning. Hur EU:s politik utfaller beror därför i hög grad på kommunerna. I Europaparlamentsvalet i juni avgörs EU:s politiska kurs för de kommande fem åren, en kurs som påverkar våra kommuner. Därför är EU-valet ett kommunalval.

lateral-image-left

Evenemang

24.4.
demokrati och deltagande

Om några veckor är det val i Europa. I Finland arrangeras Europaparlamentsvalet söndagen den 9 juni. Vad går valet ut på? Vilka frågor är viktiga? Hur går valdebatten? Varför ska man rösta?

25.4.
livskraft och sysselsättning

Jobbar du med integration i en kommun eller i en organisation? Välkommen med på Kommunförbundets svenskspråkiga nätverksträff Integrationsdialog. 

Publikationer

Bygglagen och byggnadstillsynen

Bygglagen och byggnadstillsynen

Lagpaketet om byggande träder till största del i kraft 1.1.2025 efter år av beredningsarbete. Denna handledande publikation förklarar olika delar av lagpaketet. Publikationen fokuserar i synnerhet på centrala frågor ur den offentliga byggnadstillsynens perspektiv.
Läs publikationen

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss