Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Hemsida

Kommunerna önskar större förtroende och friheter - Det här vill förbundet se i nästa regeringsprogram

Från statlig normstyrning till större kommunalt svängrum. Kommunerna måste garanteras den frihet som hör till kommunal självstyrelse. Kommunförbundet har presenterat sina mål för nästa regeringsprogram.

lateral-image-left

Blogg

Evenemang

21.3.
On-Line
information och digitalisering
service på svenska

De senaste åren har distansarbete blivit allt vanligare även i kommuner. De olika digitala verktygens roll har vuxit och nya verktyg så som Teams har tagits i bruk. Men hur lönar det sig egentligen att bygga upp en fungerande digital arbetsmiljö?

28.3.

På denna utbildning får du som deltagare en genomgång av för- och eftermiddagsverksamhetens- samt klubbverksamhetens anordnande i kommunen. Du kommer även att få höra om fritidsverksamheten enligt Finlands hobbymodell.

31.3.
Kuntatv
ekonomi
livskraft och sysselsättning
service på svenska

När arbets- och näringstjänsterna (AN) överförs till kommunerna i början av år 2025 blir offentlig service som stöder ökad sysselsättning och företagens tillväxt en del av kommunens sysselsättnings- och livskraftsuppgifter. 

Publikationer

Vår senast uppdaterade information