Ingångssida

Tre personer diskuterar

Utlåtandena om vårdreformen måste hinna beaktas 

Säkerställ tidtabellen för vårdreformen så att det finns tillräckligt med tid att beakta responsen från remissbehandlingen. Enligt Kommunförbundets första analys av remisssvaren gäller kommunernas kritik egendomsarrangemangen och de konsekvenser som överföringen av finansieringen innebär.

lateral-image-left
Kommuninvånare

Kommuninvånarna tror på hemkommunens attraktionskraft

Kommuninvånarna tror på den egna kommunens attraktionskraft, visar en färsk enkät. Enligt kommuninvånarna är en god boendemiljö, god service och närhet till naturen det viktigaste i en bra hemkommun. Det rådande coronaläget verkar ha ökat betydelsen av närheten till naturen.

lateral-image-right
Sjukvårdare med injektionsspruta

Samlad information om bekämpningen av corona

Kommunförbundet har samlat relevant information om bekämpning och uppföljning av coronaviruset. Kommunförbundet uppmanar kommunerna att aktivt följa med när myndigheterna uppdaterar anvisningarna om corona.

lateral-image-left
Logo

Fler än tre av fyra tänker rösta i vårens kommunalval

Fler än tre av fyra av dem som besvarade Kommunförbundets enkät tänker rösta i kommunalvalet våren 2021. Nästan var femte tog ännu inte ställning till frågan och fem procent meddelade att de inte tänker rösta.

lateral-image-left

Hae lisää