Kommunförbundet är kommunsektorns intressebevakare och utvecklingspartner

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

EU-valet är ett kommunalval

Kommunerna verkställer en väsentlig del av EU:s politik och lagstiftning. Hur EU:s politik utfaller beror därför i hög grad på kommunerna. I Europaparlamentsvalet i juni avgörs EU:s politiska kurs för de kommande fem åren, en kurs som påverkar våra kommuner. Därför är EU-valet ett kommunalval.

lateral-image-left

Blogg

Evenemang

28.5.

Under utbildningen om skolskjuts behandlas kommunernas skyldighet att erbjuda skolskjuts och övrigt aktuellt inom ämnet. I lagen om grundläggande utbildning § 32 regleras om kommunernas skyldighet att ordna avgiftsfri skolskjuts för elever i läropliktsåldern i för- och grundskolan. I ljuset av lagstiftning och rättspraxis behandlar vi skolskjutsförmånens organisationsskyldighet.

29.5.
ledarskap och utveckling

När reformen av social- och hälsovården genomfördes havererade vårt statsandelssystem. Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen har därför tillsatt en beredningsgrupp för beredningen av en reform av statsandelssystemet för kommunal basservice. 

29.5.

Kom med på denna högaktuella utbildning där vi kommer behandla den nya funktionslagstiftningens innehåll och gå genom de praktiska aspekterna av den nya lagstiftningen.

Publikationer

Julkaisun kansi

God arbetspraxis i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens viktigaste organ. För att kommunstyrelsen ska lyckas med sin uppgift är det viktigt att den utvärderar arbetet och strävar efter att systematiskt utveckla sin verksamhet och arbetspraxis.
Läs publikationen

Vår senast uppdaterade information

Följ och diskutera med oss