Aktuellt

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet.

Den elektroniska välfärdsberättelsen ( www.hyvinvointikertomus.fi ) har fått nya indikatorer för främjande av välfärd. De har i samråd med sakkunniga