Cirkulär och utlåtanden

Här hittar du Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna. Utlåtandena är ställningstaganden till myndigheters begäran om utlåtande. Våra utlåtanden till kommunerna publiceras inte på webben.

Nationella veterandagen firas onsdagen den 27 april 2016. Veterandagen firas nu för 30:e gången som ett riksomfattande evenemang. ​I år sker det under devisen Vastavirtaan nousee lohen suku – Motströms stiger laxarnas släkte Det är önskvärt att kommunerna och samkommunerna medverkar i firandet genom

Upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter Gramex rf står i beråd att revidera sina avtal med kommunerna om ersättningar för offentligt framförande av ljudupptagningar av musik. De nya avtalen ska enligt planerna träda i kraft vid ingången av 2016. Finlands

Enligt Riksfogdeämbetets meddelande ska ansökan om utsökning vara anhängig och ha övergått till verkställighet senast den 7 oktober 2015 för att man ska hinna göra en utmätning av skatteåterbäring för att indriva denna. Skatteförvaltningen skickar uppgifter om de personer som fått skatteåterbäring