Aktuellt

Kommunikationsavdelningen betjänar gärna i frågor som handlar om Kommunförbundet. Journalister kan också ringa till  numret 050 340 9977 (vardagar kl 9-15).

Har du identifierat ett utvecklingsprojekt i din kommunorganisation, en utmaning som man kunde försöka lösa på något helt nytt sätt? Har du eller ditt