Bokföringsnämndens kommunsektion

 

Här behandlas följande uppgiftshelheter: 

 

Läs mer:

Kommunförbundets webbplats

Mer information på webben

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering